Al. Wyścigowa 4B lok. 1-4, Warszawa

+48 22 649 8092

Prowadzenie procesu negocjacyjnego

Negocjacje, to czynność, która dotyczy nas wszystkich. Negocjujemy w życiu społecznym, rodzinnym i zawodowym. Ustalenia podjęte w czasie negocjacji umożliwiają nam wyznaczanie celów i determinują możliwości ich realizacji.

 

Przystępując do ważnych negocjacji, musimy dysponować odpowiednimi informacjami o partnerze, musimy poznać jego strategię, historię rozwoju, pozycję na rynku, obroty, zyski, strukturę sprzedaży i zakupów.

 

Bardzo ważną rzeczą jest również to, aby negocjator miał upoważnienie do podjęcia decyzji w imieniu firmy. Negocjator musi wiedzieć na co może się zgodzić, a jakich warunków nie może absolutnie przyjąć.
Bardzo ważną cechą dobrego negocjatora jest umiejętność słuchania połączona ze zdolnością analizowania argumentów rozmówcy, logicznego formułowania swoich opinii i postulatów.

 

Bardzo ważnymi cechami negocjatora są zdolność empatii, panowanie nad emocjami, dyplomacja, elastyczność i zdolność do spełniającego oczekiwania zleceniodawcy kompromisu

 

Zawodowi negocjatorzy twierdzą, że sukces negocjacji to w 90% właściwe przygotowanie do rozmowy, a tylko w 10% zdolności negocjacyjne.

 

Oferta AhProfit: 

  • Eksperci AhProfit wykonują badania” Due Diligence” dla zleceniodawców planujących przejęcie działających przedsiębiorstw. Często badania takie są wykonywane u zleceniodawców planujących zbycie własnego przedsiębiorstwa (Vendor Due Diligence) w celu optymalnego przygotowania do tej transakcji.
10627410_m