Al. Wyścigowa 4B lok. 1-4, Warszawa

+48 22 649 8092

Prezentujemy przegląd wybranych projektów.

Nasi eksperci i konsultanci uczestniczyli lub współtworzyli projekty z zakresu restrukturyzacji przedsiębiorstw różnych branż, tworzenia całych linii produktowych (ubezpieczeniowych i bankowych), tworzyli i wykonywali pierwsze porozumienie koasekuracyjne na polskim rynku ubezpieczeniowym, tworzyli systemy zarządzania ryzykiem, wczesnego ostrzegania, budowali sieci sprzedaży (multikanałowe), tworzyli unikalne systemy motywacyjne oraz systemy oceny pracowników (HR).

Projekt 01

Nasi eksperci wspierali jedną z wiodących firm doradztwa strategicznego z Wielkiej Brytanii – L.E.K. przy transakcji dotyczącej największej polskiej firmy medycznej – Luxmed (wartość transakcji 1,6 mld złotych). Konsultanci AhProfit przygotowywali analizy dotyczące rynku ochrony zdrowia w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego stanu i perspektyw rozwoju rynku ubezpieczeń zdrowotnych i rynku abonamentowego w naszym kraju.  Analizowaliśmy także strategię rozwoju przedmiotowej firmy na najbliższe lata.

Projekt 03

Dla Allianz Polska S.A. Opisanie i przeprowadzenie analizy aktualnego modelu biznesowego oraz przedstawieniu kliku alternatywnych modeli gwarantujących osiągnięcie założonych wcześniej celów strategicznych.  Dla każdego z modeli biznesowych zostały opracowane i przedstawione analizy finansowe, analizy SWOT, analizy zarządzania ryzykiem ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka outsourcingu oraz harmonogram dalszych prac związanych z procesem wdrożenia wybranej zmiany. W efekcie naszej pracy, do wdrożenia operacyjnego wybrany został jeden z zaproponowanych przez AhProfit modeli biznesowych.

Projekt 05

Dla Instytutu Kardiologii w Aninie. Przygotowano szereg rekomendacji, w oparciu o które można było sformułować krótko i długoterminowy plan działania uwzględniający realizację celów strategicznych przedsiębiorstwa. Dodatkowo wskazano niezbędne do realizacji tych zadań narzędzia, stworzono założenia do koniecznej modyfikacji procesów operacyjnych oraz systemu zarządzania ryzykiem.

Projekt 7

Zarządzanie ryzykiem: przygotowanie i wdrożenie systemu zarządzania ryzykiem, w tym optymalizacja procesów biznesowych w jednym z wiodących towarzystw ubezpieczeniowych. System zarządzania ryzykiem przygotowany i wdrożony z dużym udziałem uczestników poszczególnych procesów, w dłuższej perspektywie czasu okazał się być nieocenionym narzędziem gwarantującym bezpieczny i ekonomiczny (tańszy) przepływ procesów przy jednoczesnym, wyraźnym wzroście jakości.

Projekt 02

Dla Becker Industries (USA). Kompleksowe doradztwo biznesowe w procesie inwestycyjnym – fabryka maszyn i urządzeń. Przygotowanie odpowiedzi na memorandum inwestycyjne przygotowane przez Skarb Państwa, przygotowanie raportu inwestycyjnego wraz z rekomendacjami, Due Dilligence w wybranych przez inwestora lokalizacjach. Uczestnictwo w negocjacjach handlowych. Wartość transakcji ok. 30 MM złotych.

Projekt 04

Dwie grupy kapitałowe z branży paliwowo – wydobywczej. Kompleksowe studium wykonalności dotyczące utworzenia nowych podmiotów w ramach grupy.  Projekt utworzenia Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych funkcjonującego na silnie regulowanym rynku usług finansowych. Nowy podmiot działałby na rynku krajowym i międzynarodowym

Projekt 06

Centra Medyczne. Przygotowanie planu biznesowego w dwóch wariantach: budowa centrum lub wynajem powierzchni pod jego działalność. Dokonano pełnej analizy kosztów adaptacji i wyposażenia, sprzętu medycznego, kosztów wynagrodzeń, mediów, IT, itd. Przeanalizowano różne źródła finansowania projektu: inwestor, bank, leasing. W planie uwzględniono kilka scenariuszy, włącznie z niepowodzeniem przedsięwzięcia. Ustalono dla każdego z nich optymalną strategię działania, oraz kluczowe „punkty kontrolne” projektu. Na bieżąco dostosowywano zatrudnienie i inne koszty do ilości wykonanych procedur medycznych, aż do momentu uzyskania wcześniej planowanej wysokości przychodów i kosztów. Zbilansowany dochód miesięczny uzyskano po niespełna 12 miesiącach od rozpoczęcia działalności.

Naszym atutem jest doświadczenie.

W ciągu wielu lat pracy zawodowej nasi konsultanci i współpracownicy uczestniczyli w realizacji niezliczonej ilości projektów.

  • Doradztwo biznesowe
  • Finansowanie przedsiębiorstw, w tym M&A
  • Zarządzanie kryzysowe i zarządzanie ryzykiem
  • Inteligentna sprzedaż
  • Badania i analizy, szkolenia i warsztaty
10932806_m

Nasi eksperci byli zaangażowani w projekty realizowane między innymi dla tak znanych firm jak: Allianz, Amplico Life, AIG Polska, Availo, Aviva (Comercial Union), Bank Pocztowy, Becker Industries,  BGE Consulting, BZ WBK, Centrum Medyczne Gamma,  Codivate, Deutsche Bank, Fabryka Maszyn w Leżajsku (FML), GetinBank, Gerling Polska, Genworth Financial, GeMoney Bank, GSK, Hestia, HSBC Bank, Inter Partner Assistance, Instytut Kardiologii w Aninie, Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW), Kancelaria Domanski Zakrzewski Palinka, L.E.K Consulting, Link4, LOTOS, Lukas Bank, McKinsey&Company, Nordea Bank, Paprocki&Brzozowski, PKO BP, Pekao S.A., PLL LOT, PZU SA, Santander Bank, Silvermont Group, Signal-Iduna, Toyota, Toyota Bank, Warta, Willis, Vision Group, Volkswagen Bank Polska, Grupa Żywiec SA i innych.

 

Aktywnie współpracujemy z wyższymi uczelniami. Są wśród nich:

Szkoła Głowna Handlowa (SGH) w Warszawie,

Uniwersytet Medyczny w Łodzi,

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie i inne.