Al. Wyścigowa 4B lok. 1-4, Warszawa

+48 22 649 8092

Misja i Wizja Przedsiębiorstwa

Misja przedsiębiorstwa to zwięzły opis szczególnej i niepowtarzalnej jego roli w zaspakajaniu potrzeb klientów, wyrażająca jego odrębność.

 

Może ona stanowić pewne hasło identyfikujące pracowników z firmą i jej celami. Buduje wizerunek firmy. Misja może być podstawą, na której opiera się strategia i plany działania przedsiębiorstwa.

 

„Wizja przedsiębiorstwa to obraz, wyobrażenie firmy w przyszłości. Jest to koncepcja przyszłości firmy, najbardziej fundamentalna aspiracja, która – aby być skuteczna – powinna być wspólna zarówno dla kierownictwa, jak i pozostałych uczestników organizacji”.

K.Obłój „Strategia Organizacji” s. 235

 

Oferta AhProfit:

  • Przygotowanie i wdrożenie misji i wizji przedsiębiorstwa
  • Opracowanie szczegółowego planu strategicznego przedsiębiorstwa
  • Wsparcie działań związanych z wdrożeniem planu strategicznego
11182385_m