Al. Wyścigowa 4B lok. 1-4, Warszawa

+48 22 649 8092

Zarządzanie ryzykiem

Ryzyko ponosimy już przez sam fakt istnienia: istoty ludzkiej, mienia, przedsiębiorstwa. Ryzyko to prawdopodobieństwo zrealizowania się niepożądanego zdarzenia, które może spowodować jakąś szkodę lub stratę będącą udziałem tego, kogo zdarzenie to dotyczy. Zarządzanie ryzykiem, to działania zarządcze, których zadaniem jest identyfikacja i ocena ryzyk oraz walka z ich przyczynami i wpływem na przedsiębiorstwo.

Jest to działanie interdyscyplinarne, nakierowane na cztery źródła niedoskonałości: niedoskonałość sprzętu, oprogramowania, organizacji i ludzi. Istnieje wiele rodzajów ryzyk. Obiektywne i subiektywne, czyste i spekulatywne. Niezależnie od ich natury i stopnia skomplikowania, ważne jest to czy i w jaki sposób je rozumiemy i jak potrafimy się przygotować do ich zmniejszenia lub wyeliminowania.

Zespół AhProfit, we wszystkich obszarach swojego działania koncentruje się na zarządzaniu ryzykiem po to, aby zagwarantować przedsiębiorstwom naszych Klientów harmonijny rozwój i realizację celów gospodarczych.

Na Państwa zlecenie wykonamy:

  • Audyt bezpieczeństwa
  • Pomożemy w wyborze i przygotowaniu polityki (strategii) bezpieczeństwa
  • Przeprowadzimy identyfikację ryzyk w danym, wybranym przez Was obszarze (dokonamy ich pomiaru – oszacowania oraz uszeregowania według ustalonych kryteriów)
  • Pomożemy wdrożyć metody kontroli ryzyk (manipulacji ryzykami), takie jak m.in. unikanie ryzyk, zatrzymanie części ryzyk, redukcja zagrożeń, transfer (przeniesienie) ryzyk np. na zakład ubezpieczeń
  • Wskażemy na możliwe sposoby finansowania ryzyk
  • Dokonamy analizy aktualnego programu ubezpieczeniowego
  • Przygotujemy instrukcje i inne dokumenty niezbędne do skutecznego administrowania programem zarządzania ryzykiem (m.in. listy kontrolne, plany i procedury awaryjne)
  • Przygotujemy plan powrotu do normalnej działalności (plan ciągłości działania)
  • Bieżące zarządzanie istniejącym programem zarządzania ryzykiem (administrowanie)
18605271_m