Al. Wyścigowa 4B lok. 1-4, Warszawa

+48 22 649 8092

Finansowanie

Powodzenie każdego przedsiębiorstwa jest uzależnione od właściwego doboru źródeł finansowania prowadzonej działalności.

 

Dysponowanie przez przedsiębiorstwo odpowiednimi – co do wielkości i struktury – źródłami finansowania nie tylko umożliwia prowadzenie działalności operacyjnej i inwestycyjnej, ale także zapewnia bezpieczeństwo finansowe, tj. utrzymanie płynności w krótkim i długim okresie.

 

Podstawową barierą na drodze rozwoju i umacniania pozycji rynkowej firm są ograniczenia kapitałowe. Dostęp do instrumentów finansowania zaspokajających potrzeby przedsiębiorstwa w tym zakresie stanowi źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa.

 

Wyróżniamy następujące podstawowe formy finansowania przedsiębiorstw.  Finansowanie środkami własnymi: z zatrzymanego zysku z odpisów amortyzacyjnych z dopłat wspólników spółki

 

Finansowanie z zewnętrznych źródeł: z kredytu inwestycyjnego z faktoringu z leasingu z franczyzy z alternatywnych źródeł (Anioły Biznesu, Venture Capital, Private Equity itp.)

 

Ważnym kryterium wyboru strategii finansowania przedsiębiorstwa są koszty pozyskania kapitału finansującego aktywa przedsiębiorstwa. Koszty te mają istotny wpływ na ostateczne wyniki jego działalności.

 

Oferta AhProfit: 

  • Dzięki współpracy z AhProfit Państwa firma otrzyma informację na temat optymalnego sposobu finansowania Waszego przedsiębiorstwa w różnych fazach jego rozwoju oraz pomoc w pozyskaniu funduszy niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej. 
8405385_m