Al. Wyścigowa 4B lok. 1-4, Warszawa

+48 22 649 8092

Zarządzanie Kryzysowe

Zagrożenia kryzysowe są nieodłącznie związane z warunkami dzisiejszej gospodarki.

 

Silna konkurencja, globalizacja, presja na maksymalizację zysków, olbrzymia rola mediów (pogoń za sensacją), to tylko kilka przyczyn dla których sytuacje kryzysowe będą dotykały coraz większej liczby przedsiębiorstw. Nie ma dwóch identycznych kryzysów, niemożliwe jest zatem stworzenie jednego, uniwersalnego planu kryzysowego. Możliwe jest natomiast nauczenie firm działania w kryzysie i opracowywania własnych strategii: planów kryzysowych i procedur awaryjnych.

 

Każde postępowanie kryzysowe ma kilka podobnych faz:

  • zapobieganie kryzysom – prewencja, działania uprzedzające lub redukujące możliwości zaistnienia sytuacji kryzysowej, zapewnienie przywództwa i koordynacji
  • przygotowanie planów kryzysowych i procedur awaryjnych – kto, co i kiedy będzie robił, za pomocą jakich sił i środków (stanowisko kierowania, system łączności kryzysowej, system alarmowania, zespół kryzysowy)
  • diagnozowanie sygnałów ostrzegawczych,
  • postępowanie awaryjne – reagowanie po realizacji zdarzenia niepożądanego – akcja ratownicza, minimalizacja strat, prognozowanie rozwoju wydarzeń, przestrzeganie dyscypliny komunikacyjnej (obieg informacji)
  • plan powrotu do normalnej działalności – krótkoterminowy (minimum operacyjne), długoterminowy (kompletna odbudowa przedsiębiorstwa dokonana w taki sposób, aby było ono bardziej odporne na kolejny kryzys)
  • wyciągnięcie wniosków ze zdarzenia.

Najważniejszym, najbardziej istotnym elementem procesu zarządzania kryzysowego, jest stworzenie odpowiedniego do zaistniałej sytuacji, zespołu kryzysowego. Przy czym osoby, które mogą potencjalnie stworzyć taki zespół muszą być wybrane i przeszkolone z wyprzedzeniem.

 

Nasza oferta:

 

Współpraca z AhProfit oznacza możliwość skorzystania z doświadczeń ekspertów, którzy zarządzali z sukcesem realnymi sytuacjami kryzysowymi oraz profesjonalne wsparcie każdej z faz postępowania kryzysowego, w tym przygotowanie planów kryzysowych, procedur awaryjnych wraz z odpowiednimi specjalistycznymi szkoleniami.

11145473_m