Al. Wyścigowa 4B lok. 1-4, Warszawa

+48 22 649 8092

Zarządzanie Strategiczne

Strategia – słowo pochodzące od greckiego strate-gos. Te dwa wyrazy oznaczały wybraną na podstawie wybitnych dokonań osobę, która przewodziła armii i tworzyła koncepcję walki.

 

Funkcja ta jako niezwykle odpowiedzialna, przypadała nielicznym – a kandydaci na stanowiska strategiczne musieli spełniać szereg wymogów takich jak: obszerny zakres wiedzy, realne doświadczenia oraz wykazywać się zdrową dawką pragmatyzmu.

 

Restrykcyjnie przestrzegana była zasada, aby nie wybierać na strategów osób obojętnych, nie zaangażowanych emocjonalnie. Zgodnie z nią strategami oblężonego lub zagrożonego miasta nie zostawali ludzie, którzy nie mieli rodziny, bądź majątku w tym mieście.

 

Współczesne firmy budują takie zaangażowanie poprzez finansowe i pozafinansowe formy wynagradzania pracowników i doradców (opcje menedżerskie, specjalne systemy motywacyjne, interim nanagement, specjalne treningi mentalne, mentoring) przyznawanie istotnej części wynagrodzenia w postaci pakietów akcji.

 

Zarządzanie strategiczne oznacza zależnie od kondycji organizacji następujące działania lub ich kombinację:

  • Ustalenie długookresowych celów i sposobów ich osiągania
  • Zarządzenie alokacją środków na uprzednio właściwie określone cele
  • Wskazanie osób decyzyjnych oraz nakreślenie struktury organizacyjnej
  • Nakierowanie na analizy, techniki planowania strategicznego, dalszy rozwój oraz innowacyjność mające zagwarantować ustaloną pozycję na rynku
  • Określenie ogólnych zasad postępowania i funkcjonowania przedsiębiorstwa
  • Stworzenie mechanizmów rozwiązywania problemów i nowych wyzwań

Zarządzanie strategiczne łączy się od zawsze ze spełnianiem, często sprzecznych oczekiwań głównych grup interesariuszy takich jak akcjonariusze i właściciele, dostawcy i sprzedawcy, pożyczkodawcy i kredytodawcy, instytucje rządowe i społeczne, konsumenci, konkurenci, lokalna społeczność oraz przedstawiciele ochrony środowiska.

 

Eksperci AhProfit pomogą zrealizować następujące cele:

  • Sformułować misję przedsiębiorstwa, czyli wskazać, do czego organizacja ma dążyć, bądź, jakie potrzeby ma zaspakajać
  • Określić wizję przedsiębiorstwa, czyli stwierdzić obecny stan organizacji oraz pokazać, jaki ma być osiągnięty przez nią stan w przyszłości
  • Opracować szczegółowy plan strategiczny
9634394_m