Al. Wyścigowa 4B lok. 1-4, Warszawa

+48 22 649 8092

Wsparcie Sprzedaży

Cała firma powinna wspierać sprzedaż.

 

Istotnym elementem pomagającym w skutecznej sprzedaży niewątpliwie jest bardzo dobre postrzeganie marki na rynku a składają się na nią nie tylko działania marketingowe ale przede wszystkim jakość oferowanych produktów czy usług.

 

Budowanie kultury organizacyjnej, w której każdy pracownik jest sprzedawcą, w sposób istotny zwiększa jakość obsługi samej sprzedaży, która, o czym nie można zapominać, bez wątpienia jest klientem wewnętrznym dla całej organizacji.

 

Oferta AhProfit:

  • Audyt procesów operacyjnych

(który dostarczy wiedzy co do sprawności i wydajności kanałów komunikacyjnych, poprawności i kompletności zadań, kompetencji pracowników i jakości zasobów służących do wspierania sprzedaży, Wskaże obszary do poprawy, zdefiniuje priorytety dla wprowadzenia koniecznych zmian oraz sposób ich wdrożenia i dalszego monitorowania)

  • Audyt systemów CRM 

(którego efektem będzie wprowadzenie realnych korekt mających na celu optymalne i zgodne z celami organizacji wykorzystanie tego narzędzia oraz umożliwienie efektywnej pracy z nim)

 

9372782_m