Al. Wyścigowa 4B lok. 1-4, Warszawa

+48 22 649 8092

Warsztaty wdrożeniowe

Ideą, która przyświeca wszystkim projektom prowadzonym przez zespół AhProfit  jest nie tylko przeprowadzenie analiz i sformułowanie rekomendowanych zmian, ale przede wszystkim dalsze wsparcie naszych Klientów w trakcie wdrażania i dalszego zarządzania koniecznymi zmianami.

 

Jednym z najważniejszych narzędzi wspierających wdrożenia są szkolenia, często o charakterze warsztatowym. Ich zakres, grupa docelowa, ilość i częstotliwość zależy od rodzaju realizowanego projektu.

Główne cele szkoleń wspierających projekty wykonane przez AhProfit to:

  • Poznanie narzędzi stosowanych w ramach projektu prowadzonego przez zespół AhProfit
  • Uzyskanie zrozumienia i akceptacji dla proponowanych zmian
  • Dokładne poznanie mechanizmów zarządczych potrzebnych do rekomendowanych zmian i sposobów monitorowania prawidłowej realizacji zadań.
  • Możliwość wykorzystywania nabytych umiejętność (potencjału intelektualnego) w celu utrwalania zmian zarekomendowanych przez AhProfit
2427106_m