Al. Wyścigowa 4B lok. 1-4, Warszawa

+48 22 649 8092

Zarządzanie operacyjne to nic innego jak codzienna realizacja zadań przedsiębiorstwa.

 

Charakteryzuje się większą szczegółowością i krótszym okresem odniesienia niż zarządzanie strategiczne. Zapewnia warunki realizacji założeń strategicznych i umożliwia podejmowanie decyzji wykonawczych na różnych szczeblach organizacyjnych przedsiębiorstwa.

 

Plan operacyjny to element strategii, który szczegółowo określa sposób jej realizacji poprzez przypisanie wyznaczonym celom głównym odpowiednich celów operacyjnych oraz konkretnych zadań.

 

Oferta ekspertów AhProfit:

  • Zdefiniowanie celów planu operacyjnego
  • Zdefiniowanie zasobów niezbędnych do zapewnienia realizacji planu operacyjnego
  • Określenie ram czasowych
  • Opracowanie planu operacyjnego
  • Przygotowanie planu zarządzania zmianą
  • Wsparcie działań wdrożeniowych
10932806_m