Al. Wyścigowa 4B lok. 1-4, Warszawa

+48 22 649 8092

Programy motywacyjne

Istnieje potoczne przekonanie, iż najskuteczniejszym motywatorem, szczególnie w zespołach sprzedaży, są po prostu pieniądze. Z doświadczeń i analiz przeprowadzonych przez ekspertów AhProfit wynika, że czynniki motywacyjne są znacznie bardziej zróżnicowane:

 

  • możliwość nauki, awansu,
  • warunki pracy, relacje z zespołem,
  • relacje z przełożonym,
  • efektywność negocjacji,
  • i zmieniają się analogicznie do modelu sprzedaży.

Oczywiste jest, że co innego motywuje sprzedawcę w sprzedaży bezpośredniej, a co innego sprzedawcę w sprzedaży korporacyjnej.

 

Nawet najlepszy program motywacyjny, jeśli nie będzie spójny z prawidłowo działającymi procesami operacyjnymi i optymalnym zarządzaniem wiedzą, nie stanie się kołem zamachowym sprzedaży w dłuższej perspektywie czasowej.

 

Oferta AhProfit:

  • Eksperci AhProfit pomogą zidentyfikować słabe punkty aktualnego programu motywacyjnego, opracują i pomogą wdrożyć kompletne programy motywacyjne odpowiednie do wybranych modeli sprzedażowych.
10362495_m