Al. Wyścigowa 4B lok. 1-4, Warszawa

+48 22 649 8092

Business Consulting

Doradztwo strategiczne (management consulting, strategy consulting) jest działem doradztwa ekonomicznego obejmującym całościowe, kompleksowe podejście do różnych rodzajów i aspektów aktywności gospodarczych.

 

Jest to bezpośrednie wsparcie zarządzających firmami zmierzające do ustalenia strategii działania i do najbardziej efektywnego osiągnięcia celów wyznaczonych dla danej organizacji.

 

Doradztwo strategiczne narodziło się wraz z rozwojem teorii zarządzania jako odpowiedź na ciągłą potrzebę zwiększenia wydajności firm oraz konieczność tworzenia precyzyjnych planów /strategii przedsiębiorstw. Pierwszą firmę w branży konsultingowej założył w 1886 roku amerykański profesor Artur D. Little (firma pod tą nazwą funkcjonuje do dzisiaj), a pierwsza firma zajmująca się stricte doradztwem strategicznym powstała w 1926 roku w Chicago i jest do dziś jednym z światowych liderów tego rynku, to McKinsey & Company.

 

 

Dynamicznie zmieniające się – w warunkach rynkowych – otoczenie organizacji powoduje, że wybór odpowiedniej strategii jest nie tylko spoiwem łączącym wszystkie obszary i aspekty funkcjonowania firmy, ale także kluczowym czynnikiem sukcesu danej organizacji.

 

Strategia nie jest dana raz na zawsze – szybko się dezaktualizuje. Organizacje muszą dbać o wyznaczanie wciąż nowych zadań i nowych, ambitnych celów.

 

Poza tym nikt nie jest wstanie stworzyć idealnej strategii, której nie trzeba będzie w trakcie jej realizacji twórczo korygować. Nawet w ramach danej branży nie ma jednego optymalnego i pasującego do każdej sytuacji, firmy, czy organizacji, rozwiązania.

 

Dlatego tak ważne w doradztwie strategicznym jest indywidualne podejście konsultanta do prawidłowo zdiagnozowanego problemu, jego praktyczne doświadczenie zawodowe, szerokie horyzonty, otwartość na nowe idee i zdolność do podejmowania racjonalnego ryzyka biznesowego.

 

 

AhProfit to firma doradztwa strategicznego, która nie boi się aktywnie uczestniczyć we wdrażaniu przygotowanych przez siebie strategii i planów (interim management).

 

Do najczęściej wykonywanych przez nas zadań należą:

 • przeprowadzanie analiz strategicznych
 • opracowanie strategii
 • przygotowanie i realizacja projektów strategicznych
 • analiza branży i konkurencji
 • rekomendacje /uzasadnienia wyborów strategicznych organizacji
 • zarządzanie zmianą
 • przygotowywanie i wdrażanie zmian struktury organizacyjnej
 • przygotowywanie i wdrażanie systemów zarządzania ryzykiem
 • przygotowywanie i wdrażanie systemów poprawy jakości
 • przygotowywanie i wdrażanie systemów motywacyjnych
 • ewaluacja zasobów przedsiębiorstwa / organizacji

Najbardziej fascynujące w pracy konsultanta jest tempo naszego działania, osobiste uczestnictwo w transformacji przedsiębiorstw, ciągłe zmiany.

 

Pracujemy w wielu branżach, czasem w diametralnie różniących się od siebie projektach, zawsze jednak pamiętając o tym, że naszym głównym celem jest trwała poprawa wyników klienta.

 

Jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Adam1