Al. Wyścigowa 4B lok. 1-4, Warszawa

+48 22 649 8092

Zarządzanie Zmianą

Ostatnie 25 lat w polskiej gospodarce to okres dwadzieścia niebywałych zmian. Zmieniając prawie z dnia na dzień systemy ekonomiczne polskie firmy musiały szybko nauczyć się działać w globalnym środowisku konkurencyjnym.

 

Na początku drogi, wobec braku punktów odniesienia wystarczały umiejętności instynktowne, inteligencja emocjonalna menedżerów, wreszcie biznesowe szczęście. W dzisiejszych realiach ekonomicznych, to zdecydowanie za mało.

 

Dzisiejszy menedżer to super wykształcony profesjonalista, dobrze rozumiejący wyzwania otaczającego go świata. To osoba, która musi umieć nadawać własny kurs przedsiębiorstwu, tak aby nie unosiło się ono biernie na falach niezależnych od niego zdarzeń. To przywódca, od którego oczekuje się przezwyciężania trudności, podejmowania trafnych decyzji strategicznych i ciągłego osiągania wyznaczonych celów. Wobec mnogości wyborów, menedżer ma prawo poczuć się zagubiony.

 

Eksperci AhProfit dzięki swojemu praktycznemu doświadczeniu oraz wiedzy pomogą efektywnie przejść od wizji i koncepcji do skutecznej realizacji zadań. Na Państwa życzenie przekażemy praktyczną wiedzę dotyczącą:

 • Właściwego zdefiniowania zmiany
 • Zrozumienia procesu zarządzania zmianą
 • Płynnego wdrożenia zaplanowanej zmiany
 • Efektywnego zarządzania wdrożoną zmianą

Zakres konsultingu (również szkolenia dla zespołów):

 • Przyczyny powodujące konieczność wdrożenia zmiany
 • Psychologiczne aspekty zarządzania ze szczególnym uwzględnieniem oporu pracowników przed zmianą
 • Precyzyjne zdefiniowanie i zrozumienie celów działania zespołu
 • Zdefiniowanie procesu zarządzania zmianą
 • Ustalanie priorytetów i norm czasowych
 • Komunikacja w procesie zarządzania zmianą
 • Wyznaczanie liderów i ich zespołów odpowiedzialnych za realizacje poszczególnych zadań, ze szczególnym uwzględnieniem określenia ról menadżerskich
 • Motywowanie do skutecznego przeprowadzenia zmiany
 • Najczęściej występujące błędy menadżerskie
 • Proces utrwalania wdrożonej zmiany

 

22335288_m