Al. Wyścigowa 4B lok. 1-4, Warszawa

+48 22 649 8092

Plany operacyjne

Plan operacyjny to element strategii, który szczegółowo określa sposób jej realizacji poprzez przypisanie wyznaczonym celom głównym odpowiednich celów operacyjnych oraz konkretnych zadań.

 

Horyzont czasowy tych planów nie przekracza jednego roku, a zwykle jest znacznie krótszy – miesiąc, kwartał. Zakres zwykle nie obejmuje całego przedsiębiorstwa, a jego składowe (np. działy), w większych firmach może istnieć wiele planów operacyjnych odnoszących się do tego samego okresu. Plany operacyjne są znacznie bardziej szczegółowe od planów strategicznych, opisują w detalach działania skierowane na realizację celu.

 

Nasza oferta:

  • Zdefiniowanie celów planu operacyjnego
  • Zdefiniowanie zasobów niezbędnych do zapewnienia realizacji planu operacyjnego
  • Określenie ram czasowych
  • Opracowanie planu operacyjnego
  • Przygotowanie planu zarządzania zmianą
  • Wsparcie działań wdrożeniowych
10546549_m