Al. Wyścigowa 4B lok. 1-4, Warszawa

+48 22 649 8092

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Jak ważny i trudny jest dobór pracowników do zespołów sprzedaży, wiedzą ci managerowie, którzy zarządzają, bądź zarządzali takimi zespołami. 

 

Odporność na stres, umiejętność radzenia sobie z porażkami i co nie mniej ważne, umiejętność radzenia sobie z sukcesami, współpraca a nie rywalizacja w zespole, silna, wewnętrzna motywacja, otwartość na zmiany to tylko niektóre z cech niezbędnych u dobrego sprzedawcy.

 

Audyt kompetencji wykaże rozbieżności pomiędzy oczekiwaniami a realnymi kompetencjami prezentowanymi przez poszczególnych pracowników zespołu sprzedaży. Dostarczy również wiedzy co do profilu managerów i ich siły przywódczej.

 

Nasza oferta:

  • Wnioski z audytu kompetencji przeprowadzonego w zespole sprzedaży, pozwolą sformułować odpowiedź na pytanie na ile efektywne były dotychczasowe działania rekrutacyjne i co należy w nich zmienić. Pozwoli również na precyzyjne zdefiniowanie profili pożądanych pracowników i ich managerów
  • Eksperci AhProfit prowadzą sesje coachingowe oraz spotkania mentoringowe.
11454551_m