Al. Wyścigowa 4B lok. 1-4, Warszawa

+48 22 649 8092

Zarządzanie

Zarządzanie przedsiębiorstwem rozumiemy maksymalnie szeroko.

 

Koncentrujemy nasze działania na trzech kluczowych, wzajemnie przenikających się obszarach:

 

- Zarządzaniu strategicznym, czyli planach działania, celach i zadaniach przedsiębiorstwa, wizji, misji;

- zarządzaniu operacyjnym, czyli codziennej realizacji bieżących zadań

- oraz na zarządzaniu ryzykiem, czyli wszystkich działaniach, które ułatwiają realizację zadań przedsiębiorstwa.

 

Efektem wykonanego przez nas kompleksowego badania przedsiębiorstwa są praktyczne rekomendacje, które jesteśmy gotowi wdrażać wspólnie z kierownictwem firmy. Nasze uczestnictwo w procesie zarządzania zmianami ma na celu osiągnięcie wybranych celów strategicznych.

Dzięki pracy zespołu AhProfit Nasi Klienci będą mogli:

 • skoncentrować się na realizacji zadań strategicznych i priorytetowych
 • zoptymalizować wewnętrzny potencjał
 • zoptymalizować zarządzanie wiedzą
 • sprawniej zarządzać projektami
 • przeprowadzić lustrację ryzyk
 • wdrożyć proces zarządzania ryzykiem
 • wyeliminować błędy i straty w procesach
 • wyeliminować lub ograniczyć spory kompetencyjne
 • stworzyć zespół zarządzania kryzysowego
 • otrzymać skuteczne i profesjonalne wsparcie w trakcie zdarzeń o charakterze kryzysowym
 • wzmocnić motywację swoich zespołów do osiągania wyznaczonych celów
 • płynnie wdrażać projektowane zmiany
 • rozpocząć w praktyce, realizację zasady pełnej partycypacji w zarządzaniu
 • zarządzać przedsiębiorstwem wykorzystując Interim Management
 • zrealizować każde inne przedsięwzięcie o charakterze projektowym, które wymaga kompetencji których nie ma w organizacji i których pozyskanie z uwagi na czasowe ograniczenia jest nieopłacalne lub bardzo mało prawdopodobne.
Fort1