Al. Wyścigowa 4B lok. 1-4, Warszawa

+48 22 649 8092

Sprzedażowy Zespół Marzeń

Budowanie i utrwalanie przewagi konkurencyjnej oraz wzrost sprzedaży są jednymi z najistotniejszych czynników warunkujących rozwój przedsiębiorstwa.

 

Osiąganie sukcesów biznesowych w dłuższej perspektywie nie jest możliwe bez profesjonalnego, oddanego zespołu sprzedaży. Musimy pamiętać o tym, że wiele czynników motywuje sprzedawców do osiągania najlepszych wyników.

Wbrew potocznym przekonaniom, nie są to wyłącznie wynagrodzenia, systemy premiowe i inne tak zwane „benefity”. Najlepszy zespół sprzedażowy potrzebuje najlepszych procesów operacyjnych przed i po sprzedażowych.

 

Mądre przywództwo, mądre zarządzanie wiedzą, budowa kultury „organizacji samouczącej się” gwarantują dobrą ofertę dla zespołu sprzedaży. W organizacji, wszyscy pracownicy są dla siebie Klientami Wewnętrznymi, o czym niestety często się zapomina.

 

Konsultanci AhProfit proponują przeprowadzenie następujących projektów, zmierzających do zbudowania solidnego Zespołu Sprzedaży:

 

  • Znalezienie i wykreowane liderów zespołu,
  • Wsparcie i rozwój ich kompetencji i wiedzy
  • Wyposażenie liderów w narzędzia pozwalające na bardziej efektywne, codzienne zarządzanie zespołem sprzedażowym
  • Audyt procesów komunikacyjnych
  • Audyt systemów służących do zarządzania wiedzą
  • Opracowanie programu motywacyjnego
  • Wsparcie przy procesach rekrutacyjnych
  • Opracowanie i wdrożenie planów sukcesji
7463789_m