Al. Wyścigowa 4B lok. 1-4, Warszawa

+48 22 649 8092

Umiejętności Przywódcze

Przywódca to nie tylko osoba o specjalnych, wrodzonych predyspozycjach – bycia liderem można się nauczyć. I nie wolno tego procesu uczenia się nigdy przerywać.

 

Nawet skuteczni, o ustalonej renomie  liderzy muszą stale doskonalić swój warsztat. Muszą skuteczniej inspirować (wykorzystując potencjał tkwiący w poszczególnych członkach zespołu), uważniej słuchać (bo każdy pomysł jest tego wart), dbać o niezwykle delikatne relacje w zespole i muszą umieć dzielić się swoją pozytywną energią, optymizmem, wiarą w możliwości swoje i zespołu.

 

Przywództwo postrzegamy jako proces osiągania zamierzonych rezultatów.

 

 • Członkowie Zarządu – definiują strategię
 • Managerowie wyższego szczebla – decydują o zasobach, niezbędnych by wdrożyć strategię
 • Managerowie dbają o realizację strategii
 • Wszyscy pracownicy dostarczają wyników przez wkład w realizację strategii

 

Nie ma zespołu, który osiągnie wymierny sukces lub przetrwa kryzys bez prawdziwego lidera – przywódcy, osoby która potrafi zarazić innych swoim entuzjazmem, motywować ludzi do ciężkiej pracy, której liderowanie, przywództwo, decyzje w sposób naturalny akceptujemy.

 

To od takich ludzi zależy, czy dana firma osiągnie sukces. To tacy ludzie wraz z odpowiednio dobranymi zespołami sprzedażowymi i wsparcia sprzedaży potrafią zbudować prawdziwą przewagę konkurencyjną firmy.

Nasza oferta:

 

Eksperci AhProfit doradzą jak wykreować przywódcę wewnętrznego (zarządzić sobą) oraz zewnętrznego (zarządzać zespołem, organizacją, regionem).  Wspólnie zostaną opracowane mechanizmy i techniki które pozwolą:

 • Zidentyfikować i skwantyfikować ważny cel lub misję i cel
 • Opracować i wdrożyć skuteczną strategię działania
 • Podejmować decyzje, rozpoznawać i ryzykować w celu zdobycia przewag
 • Tworzyć grono pozytywnych ‚wyznawców’ wspólnej idei i ‚zarażać’ energią
 • Uzyskać poparcie dla siebie jako lidera przez optymizm, uczciwą komunikację, szczerość i charyzmę
 • Wskazać na swoim przykładzie jak przejść od wersji ‚próbuję’ do ‚wygrywam’
 • Motywować współpracowników do zaangażowanego i efektywnego działania
 • Nagradzać i ewaluować: osoby, zespoły i projekty,
 • Uważnie słuchać, właściwie wyrażać uznanie lub dezaprobatę,
 • Proponować i egzekwować niezbędne zmiany: w zespołach, projektach, organizacjach
 • Definiować i korygować standardy pracy,
 • Określać kryteria sukcesu: osób, zespołów i projektów
 • Przyczyniać się do stałego rozwoju organizacji, rozwoju zawodowego i osobowego jej pracowników
2576949_m