Al. Wyścigowa 4B lok. 1-4, Warszawa

+48 22 649 8092

Interim Management

Interim management w Polsce jest stosunkowo mało znanym pojęciem. W innych krajach taka forma współpracy jest powszechnie znana i wykorzystywana przez właścicieli i menedżerów przedsiębiorstw. 

 

Zaangażowanie menedżera tymczasowego dotyczy zawsze jasno zdefiniowanego i konkretnego przedsięwzięcia, którego czas realizacji w zależności od stopnia złożoności wynosi od 3 miesięcy do nawet 2 lat. Jego zadaniem jest możliwie jak najszybsze i jak najlepsze przeprowadzenie zadań zdefiniowanych w projekcie, zadania te są realizowane przy udziale kadry zarządzającej i pracowników Zleceniodawcy.

 

Menedżer tymczasowy rzadko zatrudniany jest w oparciu o umowę o pracę, najczęściej podpisywana jest umowa o świadczenie usług, dzięki czemu Klient nie przejmuje na siebie obowiązków wynikających z kodeksu pracy.

 

Najczęściej spotykane typy Interim Management:

 • interim CEO (czasowe przejęcie zarządzania firmą),
 • interim CFO (czasowe przejęcie zarządzania finansami),
 • interim sales & marketing manager (czasowe przejęcie zarządzania działem sprzedaży i marketingu),
 • interim IT manager (czasowe przejęcie zarządzania działem informatycznym),
 • interim HR manager (czasowe przejęcie zarządzania zasobami ludzkimi),
 • interim manufacturing manager (czasowe przejęcie zarządzania produkcją).

Nasz oferta:

 • Czasowe wsparcie zarządzania firmą
 • Czasowe wsparcie zarządzania finansami
 • Czasowe wsparcie zarządzania sprzedażą i marketingiem
 • Czasowe wsparcie zarządzania działem informatycznym
 • Czasowe wsparcie zarządzania zasobami ludzkimi
 • Czasowe wsparcie zarządzania produkcją
11182385_m