Al. Wyścigowa 4B lok. 1-4, Warszawa

+48 22 649 8092

Zarządzanie procesami

Każde przedsiębiorstwo, które chce budować długoterminową przewagę konkurencyjną i w sposób optymalny zarządzać dostępnym kapitałem intelektualnym, powinno budować kulturę organizacyjną opartą na zarządzaniu procesowym.

 

Zarządzanie procesowe koncentruje się na przełożeniu celów strategicznych danego przedsiębiorstwa, na cele poszczególnych procesów biznesowych, obniżeniu kosztów działalności przy jednoczesnym podniesieniu jakości świadczonych usług.

 

Daje gwarancję, iż wszyscy uczestnicy danego procesu zmierzają do osiągnięcia tego samego, wcześniej wyznaczonego celu bez strat czasowych, kosztowych, intelektualnych. Staranne opisanie, zilustrowanie i „zmierzenie” aktualnego stanu organizacji powinno być priorytetowym zadaniem każdego menedżera zmierzającego do optymalizacji działań, za które odpowiada.

 

Krytycznie ważnym elementem zarządzania procesowego jest nierozerwalnie związany z nim system zarządzania ryzykiem, który również wymaga zdefiniowania, ciągłego monitorowania i wdrażania niezbędnych działań mających na celu redukcję lub eliminację ryzyka.

 

Nasza oferta:

 • przeprowadzenie mapowania aktualnych procesów
 • opisanie i zilustrowanie aktualnych procesów
 • wskazanie właścicieli poszczególnych procesów
 • przeprowadzenie identyfikacji miejsc w procesach nieprzynoszących wartości dodanej
 • przeprowadzenie identyfikacji wąskich gardeł i punktów krytycznych
 • lustrację ryzyk
 • analizę aktualnych i modyfikację mierników procesów
 • przygotowanie projektu modyfikacji procesów po ich optymalizacji
 • przygotowanie pełnej dokumentacji do zarządzania procesami
 • przygotowanie planu wdrożenia zmiany
 • wsparcie wdrażanej zmiany
10546549_m