Al. Wyścigowa 4B lok. 1-4, Warszawa

+48 22 649 8092

Audyt Kompetencji

Profesjonalizm menedżerów, ich kreatywność i gotowość do wdrażania zmian mających na celu utrwalanie przewagi konkurencyjnej są krytycznie ważne dla dynamicznego rozwoju przedsiębiorstw.

 

Umiejętność dobierania właściwych osób do zespołów, zaszczepienie w nich woli do sprawnego, zespołowego działania i dążenia do ciągłego kształcenia się, podnoszenia efektywności i jakości pracy, gotowości do profesjonalnej gry konkurencyjnej, cechują najlepszą kadrę zarządzającą. Takie kompetencje są szczególnie ważne w zespołach sprzedaży.

 

Sprawna sprzedaż to wymierny kapitał każdej firmy i gwarancja długoterminowego rozwoju przedsiębiorstwa.

 

Nasza oferta:

  • Przeprowadzenie audytu kompetencji pozwoli zweryfikować umiejętności kadry zarządzającej sprzedażą oraz ocenić predyspozycje do prowadzenia sprzedaży przez poszczególnych pracowników, zweryfikuje też jakość pracy zespołowej.
  • Wypracowane rekomendacje wskażą sposób przemodelowania zespołu, który zagwarantuje zwiększenie efektywności działań sprzedażowych.
14751076_m