Al. Wyścigowa 4B lok. 1-4, Warszawa

+48 22 649 8092

Fuzje i przejęcia

Fuzje i przejęcia są transakcjami stosowanymi przez przedsiębiorstwa celem osiągnięcia określonych zamierzeń strategicznych i finansowych.

 

Ich konsekwencją może być połączenie dwóch podmiotów gospodarczych w jedną organizację w taki sposób, aby osiągnąć nowe cele, wspólnie uczestnicząc w rynku (fuzja) lub nabycie takiej liczby akcji (udziałów) jednego przedsiębiorstwa przez drugie, która daje możliwość kontroli nad całością, wynikiem czego wykupiona firma zostaje włączona w struktury jednostki przejmującej (przejęcie).
Uczestnikami fuzji i przejęć mogą być przedsiębiorstwa zupełnie odmienne pod względem stylu zarządzania, kultury organizacyjnej, czy systemów wartości, stąd sukces takiej operacji uzależniony jest od tego jak skutecznie potrafią się one ze sobą zintegrować.

 

Konsultanci AhProfit uczestniczą w tych procesach od etapu przygotowania koncepcji strategicznej, aż po nadzór i koordynację prac związanych z obsługą całego przedsięwzięcia.

 

Oferta AhProfit:

  • obsługa transakcji fuzji, przejęć i wykupów menedżerskich
  • doradztwo w wyborze właściwego celu przejęcia lub inwestora,
  • przeprowadzenie różnych form badania due diligence,
  • przygotowanie strategii fuzji,
  • koordynacja i nadzór nad przebiegiem i zamknięciem transakcji,
  • stworzenie przyjaznego i bezpiecznego środowiska prawnego transakcji.
9634394_m