Al. Wyścigowa 4B lok. 1-4, Warszawa

+48 22 649 8092

Badanie podmiotu due diligence

Due diligence (ang. należyta staranność) – to poddanie przedsiębiorstwa, będącego potencjalnym obiektem przejęcia, wyczerpującej analizie pod względem jego kondycji handlowej, finansowej, prawnej i podatkowej, w celu identyfikacji związanych z nim szans i ryzyk przed podjęciem właściwych negocjacji dotyczących transakcji kapitałowej.

 

Analiza ta przeprowadzana jest na podstawie już posiadanych informacji, w takich obszarach jak:

 

  • produkty/usługi (obecne, wdrażane, planowane czy rozważane)
  • otoczenie przedsiębiorstwa – klienci i konkurenci
  • zespół zarządzający
  • organizacja przedsiębiorstwa
  • analiza finansowa
  • inne: analiza aspektów prawnych, analiza księgowa

 

Due diligence jest nieodłącznym procesem przy każdej transakcji. Daje potencjalnemu kupującemu wyniki niezależnej ekspertyzy i analizy ryzyk i możliwości proponowanej transakcji.

 

Pozwala to na zminimalizowanie ryzyka związanego z potransakcyjnymi wydarzeniami, jak również zapewnia solidną bazę do potransakcyjnego procesu integracyjnego.

Oferta AhProfit:

  • Eksperci AhProfit wykonują badania” Due Diligence” dla zleceniodawców planujących przejęcie działających przedsiębiorstw. Często badania takie są wykonywane u zleceniodawców planujących zbycie własnego przedsiębiorstwa (Vendor Due Diligence) w celu optymalnego przygotowania do tej transakcji.
18605271_m