Al. Wyścigowa 4B lok. 1-4, Warszawa

+48 22 649 8092

Nota prawna określa warunki i zastrzeżenia dotyczące użytkowania serwisu internetowego i odnosi się do wszystkich jego użytkowników. Korzystanie w jakikolwiek sposób z serwisu oznacza akceptację niniejszych warunków.

AhProfit Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa ul. Złota 59, 00-120 Warszawa wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000410320, NIP: 5252526603, REGON: 145998606, oraz AhProfit Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Niedźwiedzia 29b, 02-737 Warszawa wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000406880, NIP: 5213626358, REGON: 145944846 zwane dalej ahProfit. Nota prawna określa warunki i zastrzeżenia dotyczące użytkowania serwisu internetowego i odnosi się do wszystkich jego użytkowników. Korzystanie w jakikolwiek sposób z serwisu oznacza akceptację niniejszych warunków.

Ochrona danych osobowych

Dane osobowe, takie jak nazwisko, adres, numer telefonu i adres poczty elektronicznej, nazwa firmy które zostaną nam dostarczone za zgodą Użytkownika, będą wykorzystywane zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności z Ustawą o ochronie danych osobowych, z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 97.133.883 z późn. zm.). AhProfit deklaruje, że wszelkie informacje będą traktowane jako ściśle poufne, zgodnie z obowiązującym prawem dotyczącym ochrony danych oraz że nie zamierza sprzedawać, wynajmować ani przekazywać informacji o Tobie osobom trzecim.

Znaki towarowe i prawa autorskie

Logo i nazwa prezentowane na tej stronie są zarejestrowanymi znakami ahProfit. Wszystkie znaki graficzne, towarowe i materiały, jakie można ujrzeć lub przeczytać na tej stronie – o ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej – podlegają ochronie prawa autorskiego, oraz prawa własności przemysłowej oraz własności intelektualnej, i nie mogą być wykorzystywane bez wcześniejszej pisemnej zgody ahProfit i osób trzecich uczestniczących w tworzeniu tej strony. Niektóre elementy graficzne serwisu internetowego ahProfit są własnością podmiotów trzecich i chronione prawami autorskimi należącymi do tych podmiotów. Wszelkie materiały tekstowe, zdjęciowe, graficzne, dźwiękowe, filmowe oraz ich układ w serwisie ahProfit są prawnie chronione i stanowią własność intelektualną ahProfit. Kopiowanie dla celów komercyjnych, dystrybucja, modyfikacja oraz publikacja bez pisemnej zgody ahProfit są zabronione.

Odsyłacze (linki) do zewnętrznych stron internetowych

W zakresie, w jakim dopuszczają to przepisy prawa właściwego, ahProfit nie ponosi odpowiedzialności za treść, politykę w zakresie ochrony poufności lub funkcjonowanie wszelkich zewnętrznych stron i/lub witryn, do których odsyłacze (linki) zamieszczone są w niniejszej witrynie internetowej.

Ograniczenie odpowiedzialności

Cała zawartość niniejszej witryny została dostarczona w formie i w treści oglądanej przez użytkownika witryny. ahProfit nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, przypadkowe, wtórne, pośrednie lub jakiekolwiek inne szkody lub odszkodowania wynikłe z dostępu do i/lub korzystania z tej witryny internetowej. ahProfit nie przyjmuje na siebie także żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia lub wirusy, jakie mogą zainfekować sprzęt komputerowy lub inne urządzenia w związku z dostępem do tej witryny, korzystaniem z niej lub pobieraniem z witryny jakichkolwiek materiałów, danych, tekstów, zdjęć, plików.

Przesyłane materiały, pytania i odpowiedzi

ahProfit nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za wszelkie materiały dostarczone do któregokolwiek z naszych serwerów. Wszystkie materiały i informacje dostarczone na serwery mogą być nieodpłatnie wykorzystywane przed administratora witryny. Dodatkowo ahProfit zastrzega sobie prawo do usuwania wpisów, informacji i materiałów umieszczanych na serwerach przez Użytkowników witryny.

Zmiany warunków i zastrzeżeń

ahProfit zastrzega możliwość modyfikacji powyższych informacji w dowolnym momencie poprzez aktualizacje zawartości tej strony. Zmiany te są wiążące dla użytkowników w momencie ich opublikowania. Oferty i opisy produktów (usług) mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego. ahProfit zachęca do okresowego odwiedzania tej strony celem zapoznania się aktualnymi warunkami i zastrzeżeniami.