Al. Wyścigowa 4B lok. 1-4, Warszawa

+48 22 649 8092

Studium wykonalności

Studium wykonalności projektu jest rozszerzoną wersją biznes planu. 

Jest to dokładna analiza projektu, branży, usługi, czy też produktu.

 

Należą do niej:

 • analiza finansowa rynku,
 • badanie otoczenia makroekonomicznego oraz trendów,
 • badanie uwarunkowania społeczno-ekonomicznego,
 • analizy prawne,
 • analiza lokalizacji i konkurencji,
 • analiza technologii,
 • planowanie inwestycji,
 • plan wdrożenia,
 • pozyskiwanie funduszy,
 • prognozy przychodów i zysków,
 • analiza ryzyka,
 • analiza oddziaływania na środowisko.

Zapoznanie się z wynikami studium wykonalności pozwala lepiej oszacować przychody i wydatki, dowiedzieć się więcej o konkurencji, o możliwościach inwestycji oraz o pozyskiwaniu funduszy na rozwój.

 

Studium wykonalności projektów pozwala obniżyć koszty oraz uniknąć niepotrzebnych wydatków, często ułatwia pozyskanie nowych funduszy na rozwój przedsiębiorstwa.

 

Oferta AhProfit – wykonanie profesjonalnych, unikalnych opracowań w tym zakresie

 

18605271_m