Al. Wyścigowa 4B lok. 1-4, Warszawa

+48 22 649 8092

Doradztwo - obszary

Prezentujemy 10 najważniejszych obszarów, w których pomagamy naszym Klientom. Dzięki pracy zespołu ekspertów AhProfit Nasi Klienci będą mogli:

  • Zrealizować każde przedsięwzięcie o charakterze projektowym, które wymaga kompetencji, których nie ma w organizacji i których pozyskanie z uwagi na czasowe ograniczenia jest nieopłacalne lub bardzo mało prawdopodobne.
  • Zarządzać przedsiębiorstwem wykorzystując Interim Management (zarządzanie tymczasowe)
  • Skoncentrować się na realizacji zadań strategicznych i priorytetowych
  • Zoptymalizować wewnętrzny potencjał oraz zarządzanie wiedzą, sprawniej zarządzać projektami
  • Przeprowadzić lustrację ryzyk oraz wdrożyć procesy zarządzania ryzykiem
  • Wyeliminować błędy i straty w procesach, ograniczyć spory kompetencyjne
  • Stworzyć zespół zarządzania kryzysowego, otrzymać skuteczne wsparcie ekspertów praktyków
  • Wzmocnić motywację swoich zespołów do osiągania wyznaczonych celów, wykreować i wzmocnić leaderów
  • Płynnie i efektywnie wdrażać projektowane zmiany, zarządzać naturalnym oporem pracowników
  • Rozpocząć w praktyce, realizację zasady pełnej partycypacji w zarządzaniu

Koncentrujemy nasze działania na kluczowych, wzajemnie przenikających się obszarach: zarządzaniu strategicznym czyli planach działania, celach i zadaniach przedsiębiorstwa, wizji, misji; zarządzaniu operacyjnym czyli codziennej realizacji bieżących zadań oraz na zarządzaniu ryzykiem czyli wszystkich działaniach, które ułatwiają realizację zadań przedsiębiorstwa.

 

Efektem wykonanego przez nas kompleksowego badania przedsiębiorstwa są praktyczne rekomendacje, które jesteśmy gotowi wdrażać wspólnie z kierownictwem firmy.

 

Nasze uczestnictwo w procesie zarządzania zmianami ma na celu osiągnięcie wybranych celów strategicznych.

11321633_m